نویسنده = امّی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. جزم گرایی در مبانی فکری از منظر ریچارد پاول و علامه جعفری

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 109-130

عبدالله نصری؛ زهرا امّی