نویسنده = موسوی کریمی، میرسعید
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یکدیگر و محدودیت «ایراد هانگرفورد»

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 131-164

سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ میرسعید موسوی کریمی