نویسنده = علی‌تبار فیروزجایی، رمضان
تعداد مقالات: 2
1. هویت «منطق علوم انسانی اسلامی» و مسائل پیرامونی آن

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 41-74

رمضان علی‌تبار فیروزجایی


2. موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن

دوره 19، شماره 75، پاییز 1397، صفحه 55-84

رمضان علی‌تبار فیروزجایی