نویسنده = قائدی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1395، صفحه 207-226

محسن بهلولی فسخودی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ رمضان برخورداری