نویسنده = فتحعلیان، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. وابستگی نظریه های چندجهانی به افق مفهومی نظریه پردازان

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 103-155

نرگس فتحعلیان؛ ابوالفضل کیاشمشکی