نویسنده = پاشایی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 29-54

محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی