نویسنده = اسدی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نشانه‌شناختی «النبی الامی» بر اساس مدل «امبرتو اکو»

دوره 20، شماره 79، پاییز 1398، صفحه 153-180

احمد اسدی؛ محمد جواد اسکندرلو؛ علیرضا کاوند


2. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 77-102

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ شعبان نصرتی