نویسنده = اسدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 77-102

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ شعبان نصرتی