نویسنده = کیاشمشکی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. وابستگی نظریه های چندجهانی به افق مفهومی نظریه پردازان

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 103-155

نرگس فتحعلیان؛ ابوالفضل کیاشمشکی


2. شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 29-54

محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی