نویسنده = پورسینا، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1395، صفحه 50-30

علیرضا قائمی نیا؛ محمدرضا پورسینا؛ شعبان نصرتی