نویسنده = حسینی، سیده مطهره
تعداد مقالات: 1
1. استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم

دوره 18، شماره 69، بهار 1396، صفحه 27-52

سیده مطهره حسینی؛ علیرضا قائمی نیا