نویسنده = فروغی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 25-49

محمد فروغی؛ هادی وکیلی؛ اعظم صادقی