نویسنده = گلشنی منفرد، فایزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی توجیه درون گرایانه و برون گرایانه در معرفت شناسی سوئین‎برن

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 5-30

فایزه گلشنی منفرد؛ قاسم پورحسن