نویسنده = پورحسن، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. نظریة احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 5-34

قاسم پورحسن؛ بتول احمدی


2. بررسی تحلیلی توجیه درون گرایانه و برون گرایانه در معرفت شناسی سوئین‎برن

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 5-30

فایزه گلشنی منفرد؛ قاسم پورحسن