نویسنده = شادپور، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی فلسفه عمل از دیدگاه هیوم با تأکید بر آرای فلاسفه مسلمان

دوره 19، شماره 75، پاییز 1397، صفحه 201-230

میثم شادپور؛ علی شیروانی هرندی