نویسنده = سازجینی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 195-221

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ سید محمد موسوی


2. سبک شناسی سوره ذاریات

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 201-227

شعبان نصرتی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی