نویسنده = یوسفی تازه کندی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی سوره ذاریات

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 201-227

شعبان نصرتی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی