نویسنده = حسنی، ابوالحسن
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت ادراک حسی و اعتبار آن از منظر حکمت عقلانی وحیانی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 113-142

ابوالحسن حسنی