نویسنده = عبدالهی، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظر جان هیک درباره تجربه دینی و عصب شناسی

دوره 17، شماره 65، بهار 1395، صفحه 95-120

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری