نویسنده = قائمی نیا، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا


2. مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1395، صفحه 50-30

علیرضا قائمی نیا؛ محمدرضا پورسینا؛ شعبان نصرتی