نویسنده = علی تبار فیروزجایی، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی (مختصات، بایستگی‌ها و ویژگی‌ها)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1395، صفحه 147-176

رمضان علی تبار فیروزجایی