نویسنده = نرسسیانس، امیلیا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه انتقادی مدل‌های فرهنگی و مدل‌های آرمانی در علوم شناختی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 117-141

امیلیا نرسسیانس؛ ابراهیم فیاض؛ لیلا اردبیلی