نویسنده = موذن زاده، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. دفاع از واقع‌گرایی هستی‌شناختی بدون التزام به واقع‌گرایی معرفت‌شناختی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 83-112

جهانگیر موذن زاده؛ میر سعید موسوی کریمی