نویسنده = موسوی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 195-221

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ سید محمد موسوی