نویسنده = معمارزاده اصفهانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه عقل ابن ­سینا با نظر به تفسیرِ او از نظریه نوس در فلسفه ارسطو

دوره 19، شماره 75، پاییز 1397، صفحه 173-199

محمد علی معمارزاده اصفهانی؛ مهدی قوام صفری