نویسنده = ایرانی، سولماز
تعداد مقالات: 1
1. شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی