نویسنده = احمدی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 5-26

علیرضا قائمی نیا؛ رسول احمدی