نویسنده = کریمی لاسکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهومی و گزاره‌ای قاعده زرّین اخلاق

دوره 18، شماره 69، بهار 1396، صفحه 227-252

محمد کریمی لاسکی؛ احد فرامرز قراملکی