نویسنده = بهرامی خورشید، سحر
1. تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 135-154

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ علی مالمیر