نویسنده = الهی منش، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عرفانی- روان‏شناختی از کشفیات متناقض مبتنی بر نور و رنگ

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 143-166

محسن حسن زاده؛ محسن الهی منش