نویسنده = صاحبیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا