نویسنده = مالمیر، علی
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 135-154

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ علی مالمیر