نویسنده = رضایی هفتادر، حسن
تعداد مقالات: 1
1. هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 155-174

رحمان عشریه؛ حسن رضایی هفتادر؛ سید مهدی میرزابابایی