نویسنده = اشرفی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 97-124

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی؛ محمد حسین بیات؛ عنایت شریفی