نویسنده = جوادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ذهنیت‌گرایی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1397، صفحه 139-155

عباس دهقانی نژاد؛ محسن جوادی