نویسنده = احمدی، بتول
تعداد مقالات: 1
1. نظریة احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 5-34

قاسم پورحسن؛ بتول احمدی