نویسنده = عابدی نژاد داورانی، امین رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزش معرفت‌شناختی فطریات

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 185-214

علیرضا بهمانی؛ امین رضا عابدی نژاد داورانی