نویسنده = مختاری، محمود
1. عقلانیت در فلسفه عملی ریچارد رورتی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1389، صفحه 91-108

محمود مختاری