نویسنده = صادقی، هادی
تعداد مقالات: 2
1. نظریه علیت از منظر حکمت سینوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 61-76

هادی صادقی؛ مهدی نصرتیان اهور


2. الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 5-28

هادی صادقی؛ شعبان نصرتی