نویسنده = خطیبی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن

دوره 16، شماره 62، تابستان 1394، صفحه 31-52

علی راد؛ محمد خطیبی