دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

1. امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا

صفحه 5-31

سمیه کامرانی؛ محمد سعیدی مهر؛ سیدعباس ذهبی