دوره و شماره: دوره 10، 36-37 - شماره پیاپی 36، زمستان 1388 
9. حجیت اول شخص

صفحه 203-220

دونالد دیوید سون؛ علی فتحی


10. ماهیت خاستگاه و آینده فلسفه تحلیلی

صفحه 221-263

پی . ام . اس . هکر؛ ابوالفضل مسلمی