دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1383 

مقاله پژوهشی

1. تقویت نظریه ها

صفحه 3-27

هیلاری پانتم؛ حسن میانداری


5. درباره تبیین علمی

صفحه 81-107

الکساندر برد؛ الکس رزنبرگ؛ پیروز فطورچی


6. علم متعارف و خطرهای آن

صفحه 109-119

کارل پوپر؛ غلامرضا نظریان