دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1383 
4. معرفت پیشینی

صفحه 56-84

متیاس استیوپ؛ پیروز فطورچی


5. در دفاع از یک حکم جزمی

صفحه 86-97

اچ.پی. گریس؛ پیتر .اف. استراسون؛ غلامرضا نظریان


6. معرفت پیشینی.

صفحه 99-109

آلبرت کازولو؛ سیدنصیر احمد حسینی


7. .معرفت پیشینی

صفحه 111-120

پال موزر؛ رحمت الله رضایی


8. عقلانیت در فلسفه اسلامی

صفحه 121-134

ماجد فخری؛ . فتحی زاده