دوره و شماره: دوره 4، 15-16 - شماره پیاپی 15، زمستان 1382 

مقاله پژوهشی

1. تکلمه‌ای بر علم حضوری

صفحه 3-13

مهدی حائری‌یزدی؛ سیدمحسن میری


9. دفاعی از مبناگرایی کلاسیک

صفحه 181-206

تیموثی مک گرو؛ مرتضی فتحی‌زاده