دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1379 
2. تئوری‌های صدق

صفحه 30-44

عبدالحسین خسروپناه


3. علم حضوری و علم حصولی

صفحه 47-60

مهدی حائری یزدی؛ محسن میری


4. معرفت‌شناسی اصلاح شده

صفحه 63-72

آلوین پلنتینجا؛ انشاءالله رحمتی


7. صورت طبیعی دادن به معرفت‌شناسی

صفحه 113-133

و.و کواین؛ علیرضا قائمی‌نیا


8. فیزیک و متافیزیک

صفحه 135-145

ایان باربور؛ پیروز فطورچی