کلیدواژه‌ها = استعاره مفهومی
فرایند هستی­ شناختی واژه­ «حیوة» در قرآن: بر اساس نظریه استعاره مفهومی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1400، صفحه 179-204

حسین زکائی؛ مراد باقرزاده؛ لیلا اردبیلی


تحلیل استعاره­ های مفهومی واژه «آیه» در قرآن

دوره 21، شماره 83، آذر 1399، صفحه 5-24

علیرضا قائمی نیا؛ شیما حمیدی


استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم

دوره 21، شماره 81، خرداد 1399، صفحه 5-34

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ منا فریدی خورشیدی


استعاره مفهومی سمع و اُذن در آیات قرآن

دوره 18، شماره 72، اسفند 1396، صفحه 67-88

سید مهدی میرزابابایی


استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم

دوره 18، شماره 69، خرداد 1396، صفحه 27-52

سیده مطهره حسینی؛ علیرضا قائمی نیا