کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
ارزیابی معضل جفت‌شدگی نفس و بدن از منظر صدرا

دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 91-119

محمدمهدی کریمپور؛ عسکری سلیمانی امیری؛ محمد حسن فاطمی نیا


واکاوی آلزایمر بر اساس مبانی معرفت ‏شناختی و انسان‌ شناختی ملاصدرا

دوره 22، شماره 88، دی 1400، صفحه 125-160

لیلا نیکوئی نژاد؛ مجید رضائی قهنویه؛ رضا رضازاده


معرفت شهودی و مولفه ‌های آن براساس حکمت صدرایی

دوره 22، شماره 88، دی 1400، صفحه 157-182

محمدرضا اسدی؛ سیدهادی رضائیان مقدم


تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 67-94

علی ارشدریاحی؛ ربابه جلیلی بهابادی؛ مجید صادقی حسن آبادی


کیفیت پیدایش خُلق بر اساس دیدگاه ابن‌سینا، ملاصدرا و فیزیکالیسم

دوره 20، شماره 78، مرداد 1398، صفحه 175-194

جواد پارسایی؛ حسین غفاری


دفاع از واقع‌گرایی هستی‌شناختی بدون التزام به واقع‌گرایی معرفت‌شناختی

دوره 19، شماره 74، تیر 1397، صفحه 83-112

جهانگیر موذن زاده؛ میر سعید موسوی کریمی


ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 70، شهریور 1396، صفحه 91-111

ابوالحسن غفاری


حدس از نگاه فخر رازی و ملاصدرا

دوره 17، شماره 68، بهمن 1395، صفحه 99-120

علی ارشدریاحی؛ زهرا توکلی