کلیدواژه‌ها = قرآن
طرح‎واره‎های تصویری داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) در قرآن کریم بر مبنای نظریۀ زبان‎شناسی شناختی جانسون

دوره 24، شماره 95، شهریور 1402، صفحه 169-209

زهرا یاره؛ پیمان صالحی؛ محمدرضا شیرخانی؛ الهام ثباتی


نقد تاریخمندی ذاتی فهم با محوریت آیات قرآن

دوره 24، شماره 94، تیر 1402، صفحه 37-64

محمد عرب صالحی؛ مسلم محمدی


بازکاوی استعاره‌های مفهومی «لباس» در قرآن و نهج‌البلاغه بر مبنای مدل لیکاف و جانسون

دوره 24، شماره 93، فروردین 1402، صفحه 197-241

محمد علیمحمدی؛ روح الله محمدعلی نژاد؛ فرزاد دهقانی


مراحل ده گانه شناخت بر مبنای آیات و روایات

دوره 23، شماره 91، مهر 1401، صفحه 113-141

آمنه شاهنده؛ ابراهیم نیک صفت


قرآن کریم و حدود تأسیس، تأیید و تهذیب علوم

دوره 20، شماره 78، مرداد 1398، صفحه 75-96

ابراهیم دادجو


امکان­ سنجی بهره­ گیری از قرآن در بررسی مبانی علوم فیزیکی

دوره 20، شماره 77، خرداد 1398، صفحه 85-126

علی مولائی؛ مهدی گلشنی


تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم

دوره 19، شماره 76، بهمن 1397، صفحه 135-154

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ علی مالمیر


الگوی استخراج نظام‌مند منابع و ابزارهای معرفت از قرآن کریم

دوره 18، شماره 72، اسفند 1396، صفحه 5-34

علی مولائی؛ مهدی گلشنی


تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، مهر 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا


کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن

دوره 17، شماره 66، شهریور 1395، صفحه 93-117

مریم نیلی پور؛ علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی