راهنمای نویسندگان

لطفاً به هنگام تنظیم مقالات موارد زیر رعایت شود:

  1. نام ، نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبة علمی نویسنده و مترجم، شغل، نشانی، کدپستی، و شماره تلفن خود را قید نمایید.
  2. ارسال مقالات صرفا از طریق سامانه مجله ذهن قابل قبول است.
  3. حجم هر مقاله بیش از 25 صفحه دست‌نویس یا حدود 20 صفحه حروف‌چینی‌ شدة 350 کلمه‏ای نباشد.
  4. چکیدة مقاله، حداکثر در 150 کلمه باشد. چکیده آینه تمام‌نمای مقاله است که شامل بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش می‌باشد.      
  5.  کلیدواژه‌ها فهرست موضوعی مقاله بوده بین 5 تا 7 واژه است.

  6. لازم است معادل انگلیسی چکیده و کلیدواژه‌ها نیز ارسال شود              

  7. مقدّمه مقاله، شامل تعریف مسئله، پیشینه اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبه نوآوری بحث، پرسش‌های اصلی و فرعی.

 سامان‌دهی بدنة اصلی مقاله، باید واجد یکی از شرایط زیر باشد:

 ارائه کننده نظریه و یافته جدید علمی؛ ارائه کننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ارائه کننده استدلال جدید برای یک نظریه؛  ارائه نقد جامع علمی یک نظریه.           

نتیجه‌گیری: بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد.

درج معادل لاتین اسامی، و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

منابع مورد استفاده، در متن به این شکل نوشته شود: نام خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار،  شمارة صفحه (مظفر، 1357، ص194) و فهرست منابع در آخر مقاله برحسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شکل ذیل تنظیم گردد:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

ب) برای مقاله: نام خانوادگی، نام؛ «عنوان مقاله»؛ نام مجله، شماره مجله، سال انتشار.

در صورت تکرار منابع، به نام خانوادگی و کلمه «همان» با شمارة جلد و صفحه اکتفا می‌شود. همچنیندر صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از یک مؤلف، جهت نمایاندن ترتیب انتشار با حروف الف، ب، ج و...متمایز می‌گردد.

دو نکته ضروری:

  1. مقالة ارسالی نباید در هیچ نشریة داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
  2. مقالة ارسالی نباید هم‌زمان به سایر مجلات یا مجموعه‏ها فرستاده شده باشد.

«دستورالعمل پرداخت هزینه ارزیابی و چاپ مقالات»

اول. پرداخت مبلغ دویست هزار تومان جهت ارزیابی: پس از تأیید ارتباط عنوان و موضوع مقاله با موضوعات مجله ذهن، پیامی از طریق رایانامه مجله مبنی بر تأیید عنوان به محقق ارسال می شود. تنها پس از واریز مبلغ مذکور از سوی محقق، مقاله برای ارزیابی به داوران ارسال می‌شود. ضمنا پرداخت این وجه صرفا بایت ارزیابی مقاله است و تأیید و انتشار مقاله منوط به تأیید داوران و شورای تحریریه است.

دوم. پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان جهت انتشار مقاله: پس از تأیید کامل مقاله توسط داوران و شورای تحریریه، علاوه بر مبلغ اولیه، برای انتشار مقاله نیز باید مبلغ سیصد هزار تومان پرداخت شود.

سوم. ارسال تصور فیش پرداختی: محقق باید پس از پرداخت، تصویر فیش پرداختی را به رایانامه مجله ارسال نماید.

چهارم. شماره حساب و کارت: لطفا برای پرداخت شماره حساب به نحو زیر اقدام کنید:

شماره کارت بانک رسالت:  5041727010077855

به نام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

 

نحوه ارسال مقاله اصلاح شده:

نویسنده مسئول مقاله -که مقاله از طریق سامانه ایشان ارسال شده است- وارد صفحه شخصی خود در سامانه مجله ذهن بشود. ایشان پس از انتخاب نویسنده در نقش کاربر، بر روی مقالات نیازمند بازنگری که عدد 1 جلوی آن خورده کلیک کند و در ادامه بعد از کلیک  کد مقاله، با پنجرة اضافه کردن فایل ها، فایل اصل مقاله را انتخاب و فایل اصلاح شده را آپلود کند.  در نهایت ارسال نهایی مقاله را انتخاب و مقاله ارسال می شود. 

 در نهایت یک پیغام به ایمیل نویسنده مسئول مبنی بر ارسال مقاله بازنگری شده می آید.