نویسنده = ایان باربور
اخترشناسی و آفرینش

دوره 7، شماره 25، دی 1385، صفحه 55-84

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


مدل ها و پارادایم ها در علم و دین

دوره 6، 21-22، دی 1384، صفحه 145-192

ایان باربور؛ پیروز فتورچی


دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 4، دی 1379، صفحه 60-86

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 3، دی 1379، صفحه 87-107

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


فیزیک و متافیزیک

دوره 1، شماره 1، دی 1379، صفحه 135-145

ایان باربور؛ پیروز فطورچی